Tai nghe Beats Studio Wireless

Chức năng của Beats Studio Wireless giống với Beats Studio 2013, tuy nhiên Beats Studio Wireless có thêm chức năng Kết nối Bluetooth và dây dời, bạn có thể hoặc không dùng dây nếu muốn. Và đây là Các hình ảnh cũng là các phiên bản màu sắc của của Beats Studio Wireless

Tai nghe beats studio wireless 1

Tai nghe beats studio wireless 2

Tai nghe beats studio wireless 3

Tai nghe beats studio wireless 4

 

 

[VIDEO] unboxing tai nghe Beats Studio Wireless chính hãng


Leave a Reply